FAQs Complain Problems

सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:23 PDF icon MarriageCertificate.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:22 PDF icon DivorcedCertificate.pdf
बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:21 PDF icon MigrationCertificate.pdf
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:20 PDF icon DeathCertificate.pdf
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:18 PDF icon BirthCertificate.pdf
परीक्षाको दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 10:49 PDF icon परीक्षा दरखास्त फर्म.pdf
VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ७५/७६ 09/23/2018 - 15:30 PDF icon MIS-VERSP संचालनको लागि प्रयोगकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:38 PDF icon Divorce Form.pdf
विवाहको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:28 PDF icon Marriage Form.pdf
बसाईसराईको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:27 PDF icon Migration form.pdf

Pages