FAQs Complain Problems

सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहराहरु हटाई जग्गा खाली गरिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

७७/७८ 06/29/2021 - 17:18

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

७७/७८ 05/06/2021 - 13:36

सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 05/05/2021 - 18:34

सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 05/05/2021 - 18:34

COVID-19 सम्बन्धी गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 03/25/2020 - 13:36 PDF icon COVID 19 सम्बन्धी निर्णयहरु २०७६।१२।११.pdf

मिति २०७५।०९।१२ को निर्णय

७५/७६ 01/21/2019 - 13:51 PDF icon मिति २०७५।०९।१२ को निर्णय.pdf

मिति २०७५।०९।१० को निर्णय (बजेट विशेष)

७५/७६ 01/21/2019 - 13:43 PDF icon मिति २०७५।०९।१० को निर्णय.pdf

मिति २०७५।०९।०९ को निर्णय

७५/७६ 01/21/2019 - 13:11 PDF icon मिति २०७५।०९।०९ को निर्णय.pdf

मिति २०७५।०९।०८ को निर्णय

७५/७६ 01/21/2019 - 13:06 PDF icon २०७५।०९।०८ को निर्णय.pdf

मिति २०७५।०८।०६ को निर्णय

७५/७६ 01/21/2019 - 13:05 PDF icon २०७५।०८।०६ को निर्णय.pdf

Pages