FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०७९/०८० 07/04/2023 - 17:18 PDF icon भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (प्रमाणित प्रति).pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० २०७९/०८० 06/25/2023 - 20:26 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० २०७९/०८० 06/25/2023 - 20:23 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङको "स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०" २०७९/०८० 06/13/2023 - 17:33 PDF icon तह वृद्धि कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ २०७९/०८० 06/09/2023 - 11:24 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको साना सिंचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० २०७९/०८० 05/25/2023 - 15:06 PDF icon साना सिंचाई आयोजना निर्देशिका २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:41 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमिति गर्ने) ऐन, २०७६.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:34 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 11:52 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७६.pdf

Pages