FAQs Complain Problems

सूचना

यस गाउँपालिकाबाट दिईने सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
45% (30 votes)
ठिकै
13% (9 votes)
सन्तोषजनक छैन
42% (28 votes)
Total votes: 67