FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:14 PDF icon कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:13 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:12 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:09 PDF icon कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्यविधि २०७५.pdf
एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:06 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमितता तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:03 PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५।०७६.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

Pages